BIOCHAR, een soort houtskool van organisch materiaal, is een bijproduct van pyrolyse (verhitting zonder zuurstof) van organische reststoffen. Koolstof opgeslagen als BIOCHAR is een natuurlijke bodemverrijker en vindt meer en meer toegepassingen in US en Australië.

1m³ BIOCHAR maken = 3 ton C0² minder

http://en.wikipedia.org/wiki/Biochar

google-inside